Short Programme on Incompressible Fluid Dynamics Equations

Short Programme on Incompressible Fluid Dynamics Equations

Participant

Jean-Yves Chemin (University of Paris 6)

Thierry Gallay (Fourier Institute of Groble)

Franck Sueur (University of Bordeaux)

Raphael Danchin (University of Paris 12)

Nicolas Lerner (University of Paris)

Jiahong Wu (Okalahoma State Universit)

Hammadi Abidi,

Marius Paicu,

Zhifei Zhang,

Yongzhong Sun,

Jun Li(Nanjing University),

Ting Zhang,

Wei Wang(Zhejiang University),

Wendong Wang(Dalian University of Technology),

Chao Wang(Peking University),

Tao Tao(Peking University),

Lingbing He(Tsinghua University),

Bingbing Ding(Nanjing Normal University)